Omgevingsmediation

De verdraagzaamheid tussen buren neemt af. Buren geschillen komen vaker voor dan vroeger. De conflicten lopen al snel hoog op en leiden tot heftige emoties. Partijen willen hun gelijk halen en proberen via de rechter de buur te bevechten. De oplossingen die de rechtspraak biedt zijn vaak onbevredigend. Kies daarom voor omgevingsmediation om samen met uw omgeving tot een aangenaam resultaat te komen.

Burenconflict

Bij een conflict in uw omgeving, zoals een burenconflict, wordt er vanuit een eventuele rechtzaak eenzijdig knoop doorgehakt maar het onderliggende conflict wordt daarmee niet aangepakt. Mediation biedt vaak veel betere uitkomsten. De bekwame mediator gaat met partijen de tafel en probeert  de daadwerkelijke belangen van partijen in kaart te brengen.

Vaak is het gemeenschappelijk belang dat partijen hebben het woongenot en geprobeerd wordt omdat te beschermen. Partijen worden uitgenodigd om vanuit dat gemeenschappelijk belang met elkaar naar oplossingen te streven. Daarmee worden vaak hele goede resultaten bereikt en bespaart het partijen de gang naar de rechter. Deze is tijdrovend kostbaar en de uitkomst is ongewis.

    Naast Omgevingsmediation kunt u bij Koster Mediation and more terecht voor mediation op de volgende gebieden: